Pasi Sahlberg Blog

Finnish education reform

Myrkyllinen koulureformiliike

Suomi tunnetaan maailmalla erityisesti erinomaisena koulutusmaana. Oppilaiden hyvän lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen lisäksi suomalainen koulutus erottuu muista sen tasa-arvoisuuden ja tehokkuuden johdosta.  OECD:n juuri ilmestynyt Education at a Glance (2013), jossa verrataan eri maiden koulutusjärjestelmiä erilaisten indikaattoreiden avulla, toteaa suomalaisen koulutusjärjestelmän olevan yksi kehittyneiden…

read more

Utelias suomalainen koulu 2030

Useimmilla maailman koulujärjestelmillä on yksi yhteinen piirre. Se on se, että oppilaiden mielenkiinto koulua ja opiskelua kohtaan laskee mitä pidempään he koulua käyvät. Tämä on erityisen selkeästi totta Suomessa. Koulutietään aloittavat ensimmäisen luokan oppilaat ovat innoissaan niin koulusta, opettajistaan kuin omasta opiskelustakin. Viime vuonna IEA:n julkaisemissa TIMSS- ja PIRLS-tutkimuksissa, joissa selvitettiin…

read more

Team Finland

Team Finland on valtioneuvoston toimijoiden vetämä verkosto, joka edistää Suomen asiaa maailmalla. Sen kohteena ovat Suomen taloudelliset ulkosuhteet, suomalaisten yritysten ja oppilaitosten kansainvälistyminen, Suomen maakuva sekä Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien vauhdittaminen. Team Finlandin avulla pyritään vaikuttamaan kansainväliseen toimintaympäristöön niin, että maailmalla tehdään meidän kannalta…

read more

Hyvän muuttamisen vaikeus

Suomessa ollaan suurten rakenteellisten uudistusten edessä. Edellisen hallituksen aikeissa oli korjata sosiaaliturvajärjestelmä. Nyt ovat remontin alla kuntarakenne ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Sitten eläkejärjestelmä. Komiteat ja poliittiset puolueet ovat luonnostelleet malleja näiden meitä kaikkia koskettavien hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteiden uudistamiselle. Mutta koulujärjestelmän uudistaminen on jäänyt…

read more

Suomalaisen koulun myytit

Suomen koululaitos on ollut maailman mielenkiinnon kohteena pian yhdentoista vuoden ajan. Alun hämmennyksen jälkeen menestystarinamme on saanut perusjuonen, johon niin kotimaiset kuin vierasmaalaiset tulkitsijat yhdessä nojaavat. Opettajan työn vahva suosio nuorten parissa, paikallisiin päätöksiin perustuva opetussuunnitelma ja kilpailusta vapaa opetus ja opettaminen ovat yleisesti mainittuja suomalaisen koulun vahvuuksia.…

read more

Viisi kysymystä koulusta

Uuden lukuvuoden alkaessa koulukeskustelu on ollut poikkeuksellisen kriittistä. Asiasta kiinnostuneen täytyy toistuvasti muistuttaa itseään siitä, että kyseessä on kansainvälisesti kiinnostavin ja ihailluin koulujärjestelmä. Peruskoulun pelätään murenevan, työrauhan katoavan, luokkakokojen suurenevan ja eriarvoisuuden lisääntyvän. Näistä ajankohtaisista suomalaista koulua koskevista uhkakuvista ei maailmalla…

read more

Mitä peruskoulu voi oppia Nokiasta?

Nokian osakkeenomistajien kevät on ollut tuskainen. Uusi älypuhelin on vaikeuksissa ja tämä Suomen lippulaivana ylistetty teknologiajätti menetti juuri 14 vuotta pitämänsä paikan suurimpana matkapuhelinvalmistajana eteläkorealaiselle kilpailijalleen. Asiantuntijoiden spekulaatioissa Nokian tulevaisuuden skenaariot näyttävät synkiltä. Professori Jarmo Leppiniemen mielestä paluuta kulta-aikaan ei ole. Suomalaisen koululaitoksen…

read more

Peruskoulu myytävänä

Peruskoululaisten hyvä kansainvälinen menestys on nostanut esiin ajatuksen koulutuksesta yhtenä Suomen vientituotteena. On totta, että suomalainen koulutus herättää tällä hetkellä maailmalla suurta kiinnostusta. On myös niin, että meillä on keksitty koulutusratkaisuja, joilla saattaisi hyvinkin olla kysyntää muualla. Mutta kuten kansainvälisillä markkinoilla toimivat myyntimiehet hyvin tietävät, on matka ideasta…

read more

Kaikki on mahdollista

Vielä kymmenen vuotta sitten Suomea pidettiin koulutuksen mallimaana. Maailman tiedotusvälineet raportoivat erinomaisista kouluista ja ministerit kävivät ottamassa oppia viisaasta politiikanteosta. Suomen julkisuusdiplomatia lepäsi koulutuksen varassa. Tuolloin kaikki tämä oli itsestään selvää – näin sen pitääkin olla. Jälkikäteen tarkasteltuna tuossa ajassa huomiota herättää se, että Suomessa ei tarkkaan…

read more

Maailman paras koulu?

Juuri päättyneen lukuvuoden aikana olen usein vastannut ulkomaalaisen esittämään kysymykseen, miksi suomalainen koulu on maailman paras. Tiedustelen kysyjältä ensin mitä ’paras’ hänen mielestään tarkoittaa. Kysyjä tarkentaa kysymystään koskemaan kuluneen vuosikymmen PISA-tutkimuksia. Tästä päästään sitten itse asian ytimeen, eli mikä on kansainvälisesti katsottuna suomalaisen peruskoulujärjestelmän…

read more
Page 1 of 212