Pasi Sahlberg Blog

Finnish education reform

Osaako kuka tahansa opettaa?

Osaako kuka tahansa opettaa? Tämä kysymys on usein esitetty koulutuksen kehittämisfoorumeilla eri puolilla maailmaa. Toiset ajattelevat, että ainoastaan akateemisen opettajankoulutuksen saaneet voivat toimia opettajan ammatissa. Sitten on niitä, joiden mielestä älykkäät, koulussa hyvin menestyneet osaavat myös opettaa muita. Olisiko siis niin, että opettaminen ei vaadi mitään erityisosaamista ja jokainen asiasta innostunut voisi olla hyvä opettaja.

Pätevistä opettajista on monissa maissa huutava pula. Esimerkiksi Ruotsissa tarvitaan vuoteen 2020 mennessä 44000 uutta opettajaa. Englannissa opettajan ammatin vetovoima on ollut laskussa, samoin on käynyt monissa Yhdysvaltojen osavaltioissa. Kroonista opettajapulaa yritetään korjata eri tavoin. Yksi näistä on lahjakkaille yliopistosta valmistuville tarkoitettu Teach for All –ohjelma, joka toimii 40 maassa, joiden joukossa myös Ruotsi, Tanska ja Baltian maat.

Yhdysvalloissa tämä ohjelma tunnetaan nimellä Teach for America (TFA). Se rekrytoi vuosittain noin 5000 hyvillä arvosanoilla yliopistosta valmistunutta nuorta opettajiksi suurkaupunkien kouluihin kahdeksi vuodeksi. Monet jättävät tämän jälkeen opettajan työt ja siirtyvät muihin tehtäviin. Osa jää opetushallinnon palvelukseen tai löytää töitä koulutusta tukevista järjestöistä. Harvardin kasvatustieteen maisteriopiskelijoista huomattava osa on tällaisia TFA –alumneja.

Moni opetusalan ammattilainen pitää TFA –ohjelmaa pikemminkin osana amerikkalaisen koulutuksen ongelmaa kuin sen ratkaisuna. Uusille opettajille annetaan viiden viikon pikakoulutus ja sen mukana tuleva käsikirja, joiden avulla opettajien uskotaan selviävän päivittäin koulussa kohdattavista haasteista. Useimmilta opettajilta puuttuvat kokonaan esimerkiksi suomalaisen opettajan perustaitoihin kuuluvat oppilaantuntemus, didaktiikan ymmärrys ja erityistä tukea tarvitsevien oppilainen auttaminen.

Maailman opettajien päivän aikaan on syytä muistaa, että opettaja tarvitsee opettamisensa tueksi hyvän akateemisen peruskoulutuksen. Muutaman viikon mittainen kurssi ei riitä antamaan opetustyössä tarvittavia tietoja ja taitoja. Useimmille opettajan työ on kutsumusammatti, eikä välivaihe, josta siirrytään sitten oikeisiin töihin.

Opettaja, 7.10.2016