Archive

Some things you should know about..

Artikkeli Suomen koulutusviennistä

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 4/2012 tarkastelee koulutusvientiä. Lue ”Kuka ostaisi suomalaista koulutusosaamista” tästä.

“Suomalaisten 15-vuotiaiden menestys OECD:n PISA-tutkimuksissa on odottamattomalla tavalla lisännyt mielenkiintoa suomalaista koulutusta kohtaan maailmalla. Pelkästään opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ottaa vuosittain vastaan yli sata korkean tason valtuuskuntaa maailman jokaiselta kolkalta. Useimmat näistä vieraista etsivät PISA-menestyksen taustalla vaikuttavia tekijöitä usein toivoen, että niistä olisi apua heidän omiin koulureformeihinsa. Suomalaisista on hetkessä tullut haluttuja puhujia kansainvälisissä konferensseissa ja koulutustapahtumissa. Valtionpäämiehet ja ministerit puhuvat Suomen koulutusmallista ihaillen oppimisemme tasoa ja koulutuksemme tasa-arvoisuutta. Tällaisessa tilanteessa on luontevaa herättää kysymys suomalaisen koulutusosaamisen nostamisesta osaksi palveluiden ulkomaankauppaa. Tässä kirjoituksessa kysytään, kuka ostaisi suomalaista koulutusosaamista.”

Linkki lehteen tässä.

Linkki artikkeliin tästä