Archive

Some things you should know about..

Johtoryhmä ohjaamaan peruskoulun uudistamisen kärkihanketta

11-12-2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut johtoryhmän tukemaan peruskoulun uudistamisen kärkihankkeen toteutusta. Ryhmän toimikausi kestää 28.2.2019 asti.

Johtoryhmän puheenjohtajina toimivat opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonensekä valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen.

Johtoryhmän jäseniä ovat pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksesta, puheenjohtaja Olli Luukkainen Opetusalan ammattijärjestö OAJ:stä, professori Jari Lavonen Helsingin yliopistosta, laitoksen johtaja Tiina Silander Jyväskylän yliopistosta, sivistystoimenjohtaja Elina Lehto-Häggroth Vantaan kaupungista, rehtori Anu Urpalainen Imatran kaupungista, luova johtaja Saku Tuominen Scool, HundrEd -hankkeesta sekä vieraileva professori Pasi Sahlberg Harvardin yliopistosta.

Perusopetuksen kärkihankkeella uudistetaan peruskoulua 2020‐luvulle. Kärkihankkeeseen sisältyy peruskoulun uuden pedagogiikan, uusien oppimisympäristöjen ja opetuksen digitalisaation edistäminen sekä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistaminen.

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden tavoitteena on, että Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa.

Lisätietoja: erityisavustaja Matias Marttinen, puh. 044 269 3113

Lisää tietoa osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista