Pasi Sahlberg Blog

Finnish education reform

Inhimillisten voimavarojen kriisi

Suomalaiset ovat kansainvälisessä katsannossa tiedostaneet hyvin globaalit ympäristökysymykset. Kierrätys ja julkisten kulkuvälineiden käyttö ovat meillä monen kansalaisen tietoinen valinta. Vaikka ilmastonmuutosta ei ennätyskylmän talven jälkeen pidetä yhtä suurena uhkana kuin aikaisemmin, suomalaiset nuoret ymmärtävät kestävän kehityksen periaatteiden tärkeyden. Luonnonvarojen nopea ehtyminen ja ilmaston…

read more