Pasi Sahlberg Blog

Finnish education reform

Muutosarkkitehti

Muutos on klishee. Ennen todettiin, että kaikki muuttuu paitsi se, että kaikki muuttuu. Muutosagentteja koulutettiin aikanaan agitoimaan kaikki opettajat onnellisiksi uudistujiksi. Usein oli niin, että muutos itsessään oli pääasia eikä se, mitä sillä pyrittiin saamaan aikaan. Muutoshuumassa mennään joskus niin pitkälle, että syntyy muutosvastarintaa. Se on erityisesti koulun kehittämisessä leimattu konservatismiksi,…

read more