Pasi Sahlberg Blog

Finnish education reform

Maailmankoulutuspankki

Koulutus on usein näytellyt tärkeää osaa maailman muuttuessa. Teollistuminen edellytti enemmän ja paremmin koulutettua työvoimaa. Itsenäistyvien kansojen menestyminen on rakentunut yleissivistykseen ja ennakkoluulottomaan suvaitsevaisuuteen. Tietoyhteiskunta puolestaan perustuu elinikäisen oppimisen ideaan. Tuoreessa EU:n merkittävimpien kansantalouksien kilpailukykyvertailussa todettiin, että inhimillinen pääoma eli…

read more