Pasi Sahlberg Blog

Finnish education reform

Lukutaitoa lainvoimalla

Suomalaiset ovat hyviä lukijoita. Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet kuinka jo kymmenvuotiaina meillä luetaan paremmin kuin muualla. Vaikka peruskoulusta lähtevien lukutaidosta on oltu viime aikoina huolissaan, voi nuorison lukutottumuksia ja lukutaitoa pitää kansainvälisesti verrattuna kuitenkin hyvinä. Ajattelen tässä erityisesti täällä Washingtonissa lehdistä luettuja viimeaikojen uutisia. Joidenkin arvioiden…

read more