Pasi Sahlberg Blog

Finnish education reform

Osaaminen ja kilpailukyky

Euroopasta on tarkoitus tulla vuoteen 2010 mennessä maailman kilpailukykyisin talousalue. Kamppailussa ovat vastassa idässä Japani, Kiina ja Intia ja lännessä Yhdysvallat. Yrityselämän edustajat ovat taas kääntyneet koulujen puoleen toivoen, että oppimisesta löytyisi se kaivattu lisäarvo kestävään talouskasvuun. Taloudellisen kilpailukyvyn parantaminen on omaksuttu koulutuksen tavoitteeksi monissa EU:n uusissa ja…

read more